Obsah stránky

Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území MAS

pondělí, 19. červenec 2021 | MAS informuje
V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027 jsme ve spolupráci s aktéry v území vypracovali Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území, kterou nyní předkládáme k připomínkování široké veřejnosti

Předkládáme k nahlédnutí a připomínkování klíčovou část připravované Strategie

zpracovanou Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS

Pokud by jste získali dojem, že nám vypadla nějaká potřeba o které jsem se bavili, a kterou by se MAS měla zabývat, dejte nám prosím vědět ideálně do čtvrtka 6.8. 2021

abychom stihneli zapracovat připomínky před projednáváním návrhu strategie v pondělí 9.8. Programovým výborem MAS.