Obsah stránky

3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
IROP - Dopravní infrastruktura

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 vyhlašuje dne 17.9.2018 svou 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               15.10.2018 ve 12:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
15.10.2018 ve 12:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                  17.12.2018 ve 12:00 hod

Celková alokace výzvy:                                 26 070 300 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Petra Warzechová, +420 737 002 924, warzechova@branabrnenska.cz.

3. výzva IROP Doprava

Název Typ
Avízo výzvy pdf pdf
Interní postupy IROP pdf pdf
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility docx docx
Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti xlsx xlsx
Kontrolní list - věcné hodnocení xlsx xlsx
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy docx docx
Osnova studie proveditelnosti -Terminály docx docx
Příloha 1 Kritéria formálního hodnocení pdf pdf
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení pdf pdf
Seznam vybraných projektů pdf pdf
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf
Text výzvy MAS pdf pdf
Výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 3. výzvy MAS Brána Brněnska v rámci IROP pdf pdf
Výsledky věcného hodnocení - Zápis z Výběrové komise MAS 06.02.2019 pdf pdf