Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 plánuje dne 10.07.2020 vyhlásit svou 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 

"8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a
sociální služby“

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                10.07.2020 v 00:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
  10.07.2020 v 00:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                 16.10.2020 ve 12:00 hod

Celková alokace výzvy (CZV):                      7 368 421,050 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:
Miloslav Kavka, vedoucí zaměstnanec SCLLD, 
+420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz 

Ing. Mgr. Jana Wildová, manažer pro IROP, +420 776 234 329, wildova@branabrnenska.cz

 

8. výzva IROP Komunitní centra

Název Typ
Zápis z Programového výboru - výběr projektů pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf
Seznam přijatých žádostí pdf pdf
Prezentace ze semináře k výzvě č. 8 pdf pdf
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx
Text výzvy MAS pdf pdf
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro IROP pdf pdf
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center docx docx
Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb docx docx
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci docx docx
Souhlasné stanovisko kraje - komunitní centra docx docx
Souhlasné stanovisko subjektu - sociální služby docx docx
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf
8. výzva - avízo pdf pdf