Obsah stránky

6. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Dopravní infrastruktura - PRODLOUŽENÍ VÝZVY

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 vyhlašuje dne 24.06.2019 svou 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 6. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                24.06.2019 ve 12:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
15.07.2019 ve 12:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                 14.10.2019 v 16:00 hod

Celková alokace výzvy (CZV):                      16 623 451,583 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy:
Ing. Petra Warzechová, +420 737 002 924, warzechova@branabrnenska.cz.