Obsah stránky

3. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
​- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 21.12.2017 vyhlásí 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  3. Lesnická infrastruktura
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  5. Podpora agroturistiky
  6. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Do regionu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci této výzvy rozdělit částku 19.030.620,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Datum vyhlášení výzvy:                                21.12.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                   26.2.2018
Datum ukončení příjmu žádostí:                 12.3.2018

Termín registrace na RO SZIF:                   18.6.2018

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS - Ing. Petru Warzechovou (warzechova@branabrnenska.cz, 737 002 924), Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)

Výzva PRV č. 3

Název Typ
Aktualizovaná Pravidla 19.2.1 - Podmínky pro poskytování dotace pdf pdf
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx
Pozvánka na seminář pro žadatele 15.1.2018 pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele 29.1.2018 pdf pdf
PREZENTACE ze seminářů pro žadatele pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 3 pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Výzva PRV č. 3 pdf pdf
Fiche PRV č. 1 Investice do zemědelských podniků pdf pdf
Fiche PRV č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf
Fiche PRV č. 3 Lesnická infrastruktura pdf pdf
Fiche PRV č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 5 Podpora agroturistiky pdf pdf
Fiche PRV č. 7 Investice do lesnickcýh technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf
Avízo výzvy PRV č. 3 pdf pdf
Informace k připravované výzvě PRV č. 3 pdf pdf
Interní postupy MAS BB PRV pdf pdf
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Brno-venkov k 30.11.2017 xlsx xlsx
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 pdf pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV pdf pdf
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf
Povinná příloha žádosti o dotaci - soulad se strategií SCLLD docx docx
Pravidla 19.2.1 - podmínky pro poskytování dotace pdf pdf
Pravidla PRV pro MAS pdf pdf
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
Postup od podání na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf