Obsah stránky

 

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP Rosice II

V současnosti byly v pracovních skupinách vytipováni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání.

Jméno a příjmení

Oblast vzdělávání

Pracovní skupina

Mgr. Petra Charvátová

matematická gramotnost

PS MG

Mgr. Pavla Šoltésová

matematická gramotnost

PS MG

Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

matematická gramotnost, čtenářská gramotnost

PS MG, PS ČG

Mgr. Adam Jančovič

matematická gramotnost

PS MG

Mgr. Ivana Zajícová

čtenářská gramotnost

PS ČG

Mgr. Iveta Matoušková

Čtenářská gramotnost

PS ČG

Stanislav Oplatek

polytechnické vzdělávání

PS PV

Bc. Lucie Laštůvková

polytechnické vzdělávání

PS PV

Bc. Dušan Horňák

polytechnické vzdělávání

PS PV

Mgr. Bc. Zdeněk Doležal, DiS.

polytechnické vzdělávání

PS PV

MUDr. Tatjana Horká

rovné příležitosti

PS RP

Ing. Tomáš Hudeček

začleňování ICT do vzdělávání

PS MG, PS ČG, PS PV

 
Identifikace místních lídrů/expertů bude pravidelně aktualizována v návaznosti na zapojené subjekty.

Zkratky:
PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS PV – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání