Obsah stránky

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

V rámci činnosti PS bude docházet k výměně zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu). Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina. 

Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
PhDr. Stanislav Oplatek SVČ Rosice
Mgr. Pavla Šoltésová ZŠ Rosice
Zuzana Pospíšilová, DiS. MŠ Říčany
Barbora Holubářová MŠ Zámecká Rosice
Eva Rosendorfová MŠ Tetčice
Mgr. Radovan Křivánek odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Mgr. Ivana Zajícová MŠ Říčany
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. ZŠ Veverské Knínice
Mgr. Zdenka Ryšánková ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Magdalena Mazourová ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Iveta Matoušková ZŠ Rosice
Mgr. Petra Charvátová ZŠ Zbýšov
Mgr. Ivana Jelínková ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Michaela Trandová ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Petra Velebová ZŠ a MŠ Vysoké Popovice
Mgr. Lenka Urbánková DiS. MŠ Rosice
PaedDr. Jaroslala Kroupová ZŠ Rosice

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský