Obsah stránky

 

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který MAS pro naplnění svých cílů používá je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS je možné díky projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019 - 2023" který je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Informuje

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 11 [ > ]
 

Připravujeme vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova

úterý, 19. leden 2021 // MAS informuje

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. otevře možnost žádat o dotace v rámci nezemědělských podnikatelských činností a zvyšování rekreačních funkcí lesa.

 

Regionální značka

úterý, 08. prosinec 2020 // MAS informuje

Chtěli bychom vás informovat o naší připravované spolupráci spolu s dalšími místními akčními skupinami (MAS Slavkovské bojiště, MAS Brána Vysočiny, MAS Bobrava, MAS Podbrněnsko), se kterými pracujeme na vytvoření regionální značky.

 
Bez náhledu

Publikace o místních akčních skupinách

pátek, 04. prosinec 2020 // MAS informuje

S radostí zveřejňujeme publikaci, která vznikla ve spolupráci Mendelovy univerzity a společnosti GaREP- jedná se o výstup z šetření o Místních akčních skupinách.

 

Podpora pro děti s náročným chováním

pátek, 27. listopad 2020 // MAS informuje

Rádi informujeme o nabídce bezplatných konzultací a kurzů od organizace, která se profesionálně věnuje podpoře dětí s poruchami chování.

 
Bez náhledu

Seminář ke sdílení a přenosu dobré praxe v rámci podpory z IROP zaměřené na Komunitní centra a sociální služby

úterý, 24. listopad 2020 // MAS informuje

Zveme Vás na setkání se starosty a pracovníky SVČ Ivančice na téma podpory IROP - Komunitní centra a sociální služby přes MAS Brána Brněnska, z.s.

 

Internetová návštěva obce Ohrady 16.11.2020 od 12:45

neděle, 09. listopad 2020 // MAS informuje

Pojďte se dozvědět, zda Vás může inspirovat místní netradiční pojetí výuky a rozvoje vztahu k životnímu prostředí. Jak se dá park a blízkost přírodní rezervace využít k výuce. Pojďte zjistit zda může být obec Ohrady zajímavým místem opravdové návštěvy.

 
Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 11 [ > ]