Obsah stránky

 

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který MAS pro naplnění svých cílů používá je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS je možné díky projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019 - 2023" který je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Informuje

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 9 [ > ]
 
Bez náhledu

Dotace až 80% z MMR - program obnovy a rozvoje venkova

středa, 06. říjen 2021 // MAS informuje

Dovolte, abychom Vás tímto informovali, že již byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

Když tři MASky tvoří s úsměvem

pondělí, 06. září 2021 // MAS informuje

ČERNÁ HORA - Poslední srpnový týden se v Černé Hoře konala ojedinělá akce ve spojení tří Místních akčních skupin a to MAS Boskovicko Plus, Místní akční skupina Brána Brněnska a MAS Slavkovské bojiště v rámci projektů Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). V uvolněné prázdninové atmosféře se potkaly zástupkyně více než 20 škol a školek z těchto regionů. Dvoudenní workshop s názvem Tvoříme s úsměvem zahrnoval ukázku šití na stroji, tvorbu tzv. scrapbooků pro děti a výrobu zajímavých děl z polystyrenu a následné sdílení příkladů dobré praxe.

 
Bez náhledu

MAS vyhlásila 13. výzvu IROP

pondělí, 23. srpen 2021 // MAS informuje

„13. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.– IROP – Komunitní centra a sociální služby' byla vyhlášena. Žádosti je možné podávat od 3.9.2021. Jedná se o poslední výzvu MAS z IROP pro programové období SCLLD 2014-2020

 
Bez náhledu

Strategie MAS na období 2021 - 2027 k připomínkování

pondělí, 02. srpen 2021 // MAS informuje

Rádi Vám poskutejeme k nahlédnutí a připomínkování návrh koncepční části Strategie MAS do roku 2027. Pokud by Vám v návrhu Strategie chyběla nějaká potřeba, nebo opatření, dejte nám vědět.

 
Bez náhledu

Připravujeme 13. výzvu IROP - Komunitní centra a sociální služby

pondělí, 02. srpen 2021 // MAS informuje

 
Bez náhledu

Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území MAS

pondělí, 19. červenec 2021 // MAS informuje

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027 jsme ve spolupráci s aktéry v území vypracovali Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území, kterou nyní předkládáme k připomínkování široké veřejnosti

 
Stránky [ < ] 1 2 3 ... 9 [ > ]