Obsah stránky

 

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který MAS pro naplnění svých cílů používá je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS je možné díky projektu "MAS BB 2015 - 2018" který je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Informuje

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 16 [ > ]
 

Připravovaná výzva z OPZ

čtvrtek, 11. únor 2019 // MAS informuje

Příměstské tábory a dětské skupiny

 

Polytechnika - šití v MŠ

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Polytechnické vzdělávání v rámci MAP Kuřim II

 

Polytechnika - šití v MŠ

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Polytechnické vzdělávání v rámci MAP Rosice II

 

Polytechnika - šití v ZŠ

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Polytechnické vzdělávání v rámci MAP Kuřim II

 

Inkluzivní vzdělávání

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Beseda realizovaná díky projektu MAP Kuřim II

 

Noc s Andersenem

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Akce MŠ Jinačovice v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a rovných příležitostí ve vzdělávání

 
Stránky [ < ] 1 2 3 ... 16 [ > ]