Obsah stránky

Řídící výbor MAP Rosice III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP KuřimRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Rosice.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Investiční záměry,  Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání Řídící výbor projednává a schvaluje svůj statut a jednací řád.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Složení Řídícího výboru MAP Rosice III

Jméno a příjmení Organizace
Mgr. Zbyněk Minařík Ředitel ZŠ Rosice - zástupce vedení škol
Lukáš Volánek, Dis 1. místostarosta Města Rosice - zástupce ORP Rosice
Ing. Jaroslav Martínek Realizační tým MAP
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice - učitelé
Mgr. Lenka Lebedová Ředitelka ZŠ a MŠ Ostrovačice - učitelé
Věra Božková Ředitelka MŠ Rosice - učitelé
Mgr. Ivana Zajícová Ředitelka MŠ Říčany - učitelé
Dušan Horňák Školní družina ZŠ Rosice - zástupce školních družin
Mgr. Bc. Zdeněk Doležal, DiS. Zástupce ředitele ZUŠ Rosice
Mgr. Michal Kříž Ředitel DDM Zastávka -zástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČ
Čestmír Šťastný, MBA  zástupce KAP
Mgr. Lenka Kotačková zástupce rodičů
Ing. Vladimír Ryšánek Starosta obce Lesní Hluboké - zástupce obcí které zřizují školu
Ing. et Ing. Jitka Loučná Zástupce ITI Brno
Mgr. Jana Dvořáčková Zástupce NPI ČR
Karel Jobánek Starosta obce Javůrek - zástupce obcí které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území