Obsah stránky

Řídící výbor MAP III Kuřim

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP KuřimRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Rosice.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Investiční záměry,  Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání Řídící výbor projednává a schvaluje svůj statut a jednací řád.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Složení Řídícího výboru MAP III Kuřim

Jméno a příjmení Organizace
Tomáš Kříž Starosta obce Čebín - zástupce zřizovatelů škol
Mgr. Hana Mikaušová Ředitelka školy ZŠ a MŠ Lelekovice - zástupce vedení škol
Ing. Jaroslav Martínek Realizační tým MAP
Mgr. Lenka Novotná Ředitelka MŠ Kuřim - učitelé
Miroslava Hemalová v zastoupení Jiřina Súkupová Školní družina Veverská Bítýška - zástupce školních družin
Pavlína Zámečníková, Dis. Ředitelka ZUŠ Kuřim - zástupce ZUŠ
RNDr. Ludmila Tvrzová, PhD. Kuřimata, z.s. - zástupce organizací neformálního vzdělávání
Čestmír Šťastný, MBA Zástupce KAP
Bc. Pavlína Kozinová Zástupce rodičů
Ing. Michaela Košvicová, vz. v plná moc J.Žilková Starostka obce Hvozdec - zástupce obcí které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
Mgr. Hana Němcová Zástupce ORP Kuřim
Ing. et Ing. Jitka Loučná Zástupce ITI Brno
Mgr. Jana Dvořáčková Zástupce NPI ČR