Obsah stránky

Pracovní skupina polytechnické vzdělávání, IT a environmentální vzdělávání, speciální pedagogové

Obsahem práce PS pro další témata je předsevším pojednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A1.8 Místní akční plánování. PS se budou zabývat identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol, nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlěnení oblasti digitální gramotnosti a využívaní ICT ve vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé gramotnosti v ICT ve vzdělávání v souvilosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. Tyto PS spolupracují s PS pro financování.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
PhDr. Stanislav Oplatek SVČ Rosice
Bc. Dušan Horňák ZŠ Rosice, družina
Mgr. Pavla Šoltésová ZŠ Rosice
Mgr. Ivana Zajícová MŠ Říčany
Bc. Marcela Onderková MŠ Újezd u Rosice
Iveta Nováková MŠ Újezd u Rosice
Zuzana Pospíšilová MŠ Říčany
Bc. Michaela Hrubá MŠ Rosice
Eva Rosendorfová MŠ Rosice
Mgr. Radovan Křivánek odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.