Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP Rosice II

Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Dana Šimerlová ZŠ a MŠ Ostrovačice
PaedDr. Jaroslala Kroupová ZŠ Rosice
Mgr. Michal Kríž SVČ Zastávka
Kamil Horký Rodiče
MUDr. Tatjana Horká psycholog
Lukáš Volánek, DiS. Město Rosice 

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.