Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností  posuzuje konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavz a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A1.8..  Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. ZŠ a MŠ Chudčice
Mgr. Monika Křížová MŠ Čebín
Mgr. Hana Kopecká ZŠ Lelekovice
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Alena Skácelová ZŠ Čebín

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.