Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Markéta Svobodová ZŠ a MŠ Chudčice
Monika Křížová MŠ Čebín
Mgr. Petra Konvalinková ZŠ Tyršova, Kuřim
Mgr. Hana Kopecká ZŠ Lelekovice
Mgr. Ondřej Mikauš psycholog
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Alena Skácelová ZŠ Čebín

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Bc. Janu Šťastnou z Realizačního týmu.