Obsah stránky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu).
Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina.


Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
Mgr. Dana Šimerlová ZŠ a MŠ Ostrovačice
Mgr. Vilma Richterová ZŠ Rosice
Mgr. Michal Kríž SVČ Zastávka
Mgr. Lenka Kotačková Rodiče
Lukáš Volánek, DiS. Město Rosice 
Mgr. Lenka Stavinohová  MŠ Rosice
Bc. Dušan Horňák ZŠ Rosice, družina
Mgr. Zbyněk Minařík ZŠ Rosice
Iveta Nováková MŠ Újezd u Rosice
Mgr. Lenka Lebedová ZŠ a MŠ Ostrovačice
Mgr. Ivana Zajícová MŠ Říčany
Bc.Marcela Onderková  MŠ Újezd u Rosice

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský