Obsah stránky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu).
Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina.


Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
RNDr. Ludmila Tvrzová Ph.D. MRC Kuřimata
Mgr. Monika Křížová MŠ Čebín
Mgr. Hana Kopecká ZŠ Lelekovice
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Alena Skácelová ZŠ Čebín
Iva Čuhelová MŠ Kuřim
Mgr. Lenka Novotná MŠ Kuřim
Mgr. Zuzana Kudláčková ZŠ Veverská Bítýška
Mgr. Marika Jančálková ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Mgr. Josef Kováčik ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Mgr. Monika Čechová ZŠ Chudčice

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský