Obsah stránky

Pracovní skupina pro financování 

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentu MAP v podaktivitě A1.8. Výstupy z jednání formou do poručení předkládá ŘV MAP. PS se schází se min. 4x ročně

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Mgr. Lenka Truhlářová ZŠ Chudčice
Mgr. Lenka Novotná MŠ Kuřim
Mgr. Richard Mach ZŠ Kuřim, Jungmannova
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Bc. Hana Kočevová ZŠ Tyršova, Kuřim
Mgr. Alexandra Ševčíková ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Pavlína Zámečníková ZUŠ Kuřim

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.