Obsah stránky

 

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka MAP Rosice II

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Petra Charvátová ZŠ Zbýšov
Mgr. Pavla Šoltésová ZŠ Rosice
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. ZŠ Veverské Knínice
Mgr. Adam Jančovič ZŠ Rosice
Ing. Tomáš Hudeček odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.