Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Ivana Cafourková MŠ Jinačovice
Bc. Pavlína Kozinová ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Mgr. Alena Skácelová ZŠ Čebín
Ing. Tomáš Hudeček odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Bc. Janu Šťastnou z Realizačního týmu.