Obsah stránky

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji potenciálu každého žáka a projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A1.8 Místní akční pláánování. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS spolupracuje s PS pro financování.  Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Petra Charvátová ZŠ Zbýšov
Mgr. Pavla Šoltésová ZŠ Rosice
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. ZŠ Veverské Knínice
Mgr. Ivana Jelínková ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Michaela Trandová ZŠ a MŠ Domašov
Mgr. Radovan Křivánek odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.