Obsah stránky

Pracovní skupina pro financování

PS pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Výstupy z jednání předkládá PS formou doporučení ŘV. Cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu).Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina. 

Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
Mgr. Lenka Lebedová ZŠ a MŠ Ostrovačice
Mgr. Ivo Jašek ZŠ Zbýšov
Věra Božková MŠ Rosice
Mgr. Zbyněk Minařík ZŠ Rosice
Lukáš Volánek, DiS. Město Rosice 
Ing. Vladimír Ryšánek obec Lesní Hluboké
Mgr. Zdeněk Doležal, DiS. ZUŠ Rosice
Alexandra Boudová MŠ Lesní Hluboké

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský