Obsah stránky

Pracovní skupina pro financování

PS pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Výstupy z jednání předkládá PS formou doporučení ŘV. Cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu).Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina. 

Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Mgr. Monika Čechová ZŠ Chudčice
Mgr. Lenka Novotná MŠ Kuřim
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Bc. Hana Kočevová ZŠ Tyršova, Kuřim
Mgr. Alexandra Ševčíková ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Pavlína Zámečníková ZUŠ Kuřim

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský