Obsah stránky

Pracovní skupina polytechnické vzdělávání, IT a environmentální vzdělávání, speciální pedagogové

Obsahem práce PS pro další témata je předsevším pojednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A1.8 Místní akční plánování. PS se budou zabývat identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol, nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlěnení oblasti digitální gramotnosti a využívaní ICT ve vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé gramotnosti v ICT ve vzdělávání v souvilosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. Tyto PS spolupracují s PS pro financování.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Ivana Cafourková MŠ Jinačovice
Jiřina Súkupová ŠD Veverská Bítýška
Miroslava Hemalová ŠD Veverská Bítýška
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. MRC Kuřimata
Iva Čuhelová MŠ Kuřim
Mgr. Monika Křížová MŠ Čebín
Barbora Fritzová MŠ Čebín
Mgr. Tereza Šejblová ZŠ Kuřim Jungmannova
Kateřina Kunová MŠ Kuřim
Bc. Pavlína Kozinová ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Mgr. Marika Jančálková  ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Mgr. Dana Bémová odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Mgr. Josef Kováčik odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.