Obsah stránky

 

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka MAP Rosice II

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Ivana Zajícová MŠ Říčany
Mgr. Zdeněk Kříž ZŠ Veverské Knínice
Mgr. Iveta Matoušková ZŠ Rosice
Ing. Tomáš Hudeček odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.