Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Vladimíra Fillová MŠ Čebín
Bc. Klára Šťastná Zájm. vzdělávání
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Ing. Tomáš Hudeček odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Andrea Filková  ZŠ Tyršova Kuřim

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Bc. Janu Šťastnou z Realizačního týmu.