Obsah stránky

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji potenciálu každého žáka a projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A1.8 Místní akční pláánování. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářskou gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS spolupracuje s PS pro financování.  Schází se min. 4x ročně.

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Kristýna Soukopová ZŠ a MŠ Chudčice
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Mgr. Josef Kováčík odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Mgr. Andrea Filková  ZŠ Tyršova Kuřim
Mgr. Dana Bémová odborník na začleňování ICT do vzdělávání

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Ing. Jaroslava Martínka z Realizačního týmu.