Obsah stránky

 

Pracovní skupina pro financování MAP Kuřim II

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se min. 4x ročně

Složení pracovní skupiny:

Jméno Instituce
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Mgr. Lenka Truhlářová ZŠ Chudčice
Mgr. Lenka Slámová MŠ Kuřim
Mgr. Richard Mach ZŠ Kuřim, Jungmannova
Tomáš Kříž obec Čebín
Mgr. Bc. Hana Kočevová ZŠ Tyršova, Kuřim
Mgr. Hana Burianová ZŠ a MŠ Moravské Knínice

V případě zájmu o zapojení se do pracovní skupiny, neváhejte kontaktovat Bc. Janu Šťastnou z Realizačního týmu.