Obsah stránky

 

Poskytnutí dotace v roce 2016 z rozpočtu JMK

Tato dotace je poskytnuta jako účelová finanční podpora z rozpočtu poskytovatele  na realizaci akce Podpora MAS BB, na základě žádosti evidované pod č.j. 33123/2016,dotační titul : OZP PRV – DT2.

Dotace je poskytována na základě Dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016,vyhlášeného Radou Jihomoravského kraje,usnesením č.8619/16/R129.