Obsah stránky

Základní informace o OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rošíření Strategie komunitně vědeného místného rozvoje o oblast OPŽP.

Otevřela se tak příležitost, rozdělit až 10.000.000,- Kč  na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu v regionu MAS Brána Brněnska.

Aktuálně jsou vyhlášeny následující výzvy:

Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace sídelní zeleně
a
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Z rozhovorů napříč naším územím víme, že je veleký zájem o informace k dotacím na zadržování vody v krajině. Přikládáme  proto prezentaci s potřebnými informacemi.

Dále také zveřejňujeme prezentaci ze semináře k Agrolesnictví, který jsme  měli možnost hostit 7.3.2019.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat informace i o dalších výzvách a příležitostech, které se týkají oblasti životního prostředí, ale nespadají v tuto chvíli zcela do agendy naší Místní akční skupiny.

Zajímavé prezentace/informace

Název Typ
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
Dotace na zadržování vody v krajině pdf pdf
Prezentace k Agrolesnictví pdf pdf
Jak zadržovat vodu v krajině - panelová diskuze ve Zbýšově pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf