Obsah stránky

Základní informace o OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Místní akční skupina Brána Brněnska vyhlásila během roku 2019 5 výzev k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, pořádala semináře pro zájemce o dotace a poskytovala bezplatné konzultace zájemcům a místním samosprávám.

V roce 2020 nemá Místní akční skupina možnost vyhlašovat vlastní výzvy, proto na našich stránkách budeme alespoň zveřejňovat informace o dotačních programech a vyhlašovaných výzvách.

Aktuálně vyhlášené výzvy naleznete na stránkách Operačního programu Životní prostředí.

Zde pak naleznete informace i o dalších dotačních programech podporujících péči o přírodu a krajinu.

 

Z rozhovorů napříč naším územím víme, že je veleký zájem o informace k dotacím na zadržování vody v krajině. Přikládáme  proto prezentaci s potřebnými informacemi.

Dále také zveřejňujeme prezentaci ze semináře k Agrolesnictví, který jsme  měli možnost hostit 7.3.2019.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat informace i o dalších výzvách a příležitostech, které se týkají oblasti životního prostředí, ale nespadají v tuto chvíli zcela do agendy naší Místní akční skupiny.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci, nás neváhejte kontaktovat.