Obsah stránky

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP Kuřim II

V současnosti byly v pracovních skupinách vytipováni místní lídři/experti v oblasti polytechnického vzdělávání: 

Jméno a příjmení

Oblast vzdělávání

Pracovní skupina

Pavlína Zámečníková, DiS.

polytechnické vzdělávání

PS PV

Jiřina Súkupová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Miroslava Hemalová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Marcela Káčová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Ludmila Tvrzová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Sandra Naďová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Ing. Tomáš Hudeček

začleňování ICT do vzdělávání

PS MG, PS ČG, PS PV

 

Identifikace místních lídrů/expertů bude pravidelně aktualizována v návaznosti na zapojené subjekty.

Zkratky:
PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS PV – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání