Obsah stránky

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP Kuřim II

V současnosti byly v pracovních skupinách vytipováni místní lídři/experti v oblasti matematické gramotnosti:

 

Jméno a příjmení

Oblast vzdělávání

Pracovní skupina

Žaneta Pochopová

matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání

PS MG, PS PV

Bc. Pavlína Kozinová

matematická gramotnost

PS MG

Mgr. Alena Skácelová

matematická gramotnost

PS MG

Ing. Tomáš Hudeček

začleňování ICT do vzdělávání

PS MG, PS ČG, PS PV

 

 

Identifikace místních lídrů/expertů bude pravidelně aktualizována v návaznosti na zapojené subjekty.

Zkratky:
PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS PV – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání