Obsah stránky

 

Místní akční skupina Brána Brněnska 2019 - 2023 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. je realizátorem projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska 2019-2023, reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011296.

Doba realizace projektu: 01.05.2019 - 31.12.2023

Předmětem projektu je zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS Brána Brněnska, z.s.  při přípravě a následné realizaci II. etapy SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s. v období od roku 2019 do konce roku 2023. Strategie CLLD MAS Brána Brněnska, z.s. je zpracována pro 61 obcí a pro její úspěšnou realizaci je nezbytné mít zajištěn kvalitní pracovní tým a potřebné zázemí (kancelář).

Cílem projektu je zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS Brána Brněnska, z,s tak, aby bylo možné postupné naplňování cílů SCLLD MAS Brána Brněnska.

Strategie projektu řeší naplňování potřeb celého území v oblasti ekonomiky, dopravy, občanské vybavenosti, technické infrastruktury, cestovního ruchu, bezpečnosti, životního prostředí, spolupráce na venkově, zlepšení sociálních služeb atd.

Úspěšným naplněním projektu prostřednictvím kanceláře a pracovníků MAS bude možné zajistit plnění cílů MAS, zejména:

 • zvýšení ekonomické prosperity území
 • zlepšení životních podmínek pro obyvatele
 • zvýšení kvality životního prostředí
 • zlepšení vazeb mezi samosprávami, podnikateli a občany v území

Aktivity v projektu budou zaměřeny na:

 • vzdělávání zaměstnanců podílejících se na realizaci SCLLD
 • přípravu výzev na podporu projektů naplňujících cíle SCLLD
 • sběr a konzultace projektových záměrů všech žadatelů z území MAS
 • hodnocení a výběr vhodných projektů, poradenství při realizaci vybraných projektů a poradenství
 • fázi záměrů projektů, monitoring projektů, komunikace a spolupráce s realizátory projektů, komunikace a spolupráce s řídicím, kontrolní orgány operačních programů i státní správy
 • koordinaci projektů a záměrů v území MAS – workshopy, konference, besedy jejich organizace a podpora
 • výměnu zkušeností s ostatními MAS při realizaci SCLLD
 • animaci školských zařízení – pomoc školám při přípravě a realizaci projektů šablon
 • organizaci setkávání, školení, workshopů atd.
 • vedení účetnictví, administrace projektu atd.

 

Projekt "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019-2023" je spolufinancován Evropskou unií.