Obsah stránky

MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Co si pod tím představit?

Jedná se o komplexní projekt podpořený v rámci Výzvy MŠMT a OP VVV č. 02_17_047 z prostředků EU, 
jehož cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Projekt je zaměřen na oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají
a rozvíjí se tak partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem místního akčního plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně rodičů dětí a žáků.

MAP podpoří kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka, bude ji rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální
a zájmové vzdělávání tak, aby se využil potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. od 1.10.2018 realizuje projekty MAP Kuřim II a MAP Rosice II, kterými navazuje na již ukončené a úspěšné projekty MAP v ORP Kuřim a ORP Rosice.