Obsah stránky

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

V rámci činnosti PS bude docházet k výměně zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od zahájení fyzické realizace projektu). Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční listina. 

Složení pracovní skupiny:

Jméno a příjmení Instituce
Ivana Cafourková MŠ Jinačovice
Bc. Pavlína Kozinová ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Mgr. Alena Skácelová ZŠ Čebín
Mgr. Dana Bémová  odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Mgr. Hana Krejčová ZŠ Veverská Bítýška
Mgr. Josef Kováčik odborník na začleňování ICT do vzdělávání
Kristýna Soukupová  ZŠ a MŠ Chudčice
Mgr. Hana Urbanová MŠ Jinačovice
Mgr. Andrea Filková  ZŠ Tyršova Kuřim
Miroslava Hemalová ŠD Veverská Bítýška
RNDr. Ludmila Tvrzová Ph.D. MRC Kuřimata
Barbora Fritzová MŠ Čebín
Kateřina Kunová MŠ Kuřim
David Bartůšek ZŠ DiviZna
Jiřina Súkupová ŠD Veverská Bítýška
Mgr. Tereza Šejblová  ZŠ Kuřim Jungmannova

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský