Obsah stránky

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP III Kuřim

Identifikace místních lídrů proběhla v rámci konání setkání pracovních skupin.

 

Pracovní skupina

Místní lídři v rámci pracovní skupiny

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Mgr. Alena Skácelová

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Mgr. Hana Urbanová

PS pro rovné příležitosti 

Mgr. Monika Křížová

PS pro financování 

Tomáš Kříž

PS polytechnického vzdělávání, IT a environmentální, speciální pedagogové 

Mgr. Josef Kováčik

PS polytechnického vzdělávání, IT a environmentální, speciální pedagogové 

Miroslava Hemalová

PS polytechnického vzdělávání, IT a environmentální, speciální pedagogové 

Bc. Pavlína Kozinová