Obsah stránky

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP Kuřim II

V současnosti byly v pracovních skupinách vytipováni místní lídři/experti v oblasti čtenářské gramotnosti:

 

Jméno a příjmení

Oblast vzdělávání

Pracovní skupina

Vladimíra Fillová

čtenářská gramotnost

PS ČG

Bc. Klára Ševčíková

čtenářská gramotnost

 

PS ČG

Mgr. Hana Urbanová

čtenářská gramotnost

 

PS ČG

Ing. Tomáš Hudeček

začleňování ICT do vzdělávání

PS MG, PS ČG, PS PV

 

Identifikace místních lídrů/expertů bude pravidelně aktualizována v návaznosti na zapojené subjekty.

Zkratky:
PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS PV – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání