Obsah stránky

Výzva OPZ č. 2 – Sociální služby a sociální začleňování

pátek, 27. říjen 2017 // MAS informuje

Text // Michaela Košvicová


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje, že ve středu 15. listopadu 2017 bude vyhlášena výzva OPZ, která bude zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Výzva MAS navazuje na  výzvu OPZ č. 047, odkaz na výzvu a její pravidla naleznete zde. Výše alokace ve výzvě bude 10.000.000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 31.1.2018. V případě projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podáním žádosti je zapotřebí komunikovat s příslušným úřadem SO ORP a následně s Odborem sociálních věcí Jihomoravského kraje ohledně zařazení do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Neváhejte své záměry a projekty konzultovat s pracovníky kanceláře MAS. V průběhu listopadu bude realizován seminář pro žadatele, o jehož přesném termínu budeme informovat. Bližší informace o výzvě v sekci OPZ – výzvy.