Obsah stránky

Výsledky věcného hodnocení a výběru projektů - 1. výzva MAS IROP - Předškolní a školní vzdělávání

úterý, 15. květen 2018 | IROP
V rámci první výzvy z programu IROP zaměřené na infrastrukturu vzdělávání byl ukončen proces hodnocení a na zasedání Programového výbory byly vybrány žádosti, které budou doporučeny ze strany MAS k podpoře.

V rámci první výzvy z programu IROP zaměřené na infrastrukturu vzdělávání bylo ukončeno věcné hodnocení. Všech 12 přijatých žádostí splnilo věcné hodnocení. Z důvodu nedostačující alokace ve výzvě nemohou být podpořeny všechn přijaté žádosti.

Programový výbor tedy na svém zasedání vybral žádosti, které MAS Brána Brněnska z.s. doporučí k podpoře. Výběr žádostí proběhl na základě výe bodového hodnocení, a v případě bodové shody bylo rozhodnuto na základě dřívějšího data a času podání žádosti o podporu.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. tedy v souladu s pravidly a Interními postupy zveřejňuje seznam žádostí, které budou podpořeny, a dále seznam náhradních projektů.