Obsah stránky

Výsledky formálního hodnocení 3. výzvy PRV MAS Brána Brněnska

středa, 02. květen 2018 | PRV
V rámci třetí výzvy z Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 26 žádostí o dotaci a všech těchto 26 žádostí o dotaci splnilo Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. v souladu s pravidly a Interními postupy zveřejňuje seznam žádostí o podporu v rámci 3. výzvy Místní ační skupiny Brána Brněnska - PRV, které splnily Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.