Obsah stránky

Snižování energetické náročnosti veřejných budov

pátek, 14. leden 2022 // MAS informuje

v rámci Operačního programu Životní prostředí se v brzké době plánují aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Na tyto aktivity mohou být poskytovány dotační prostředky také skrze Místní akční skupiny.

Text // Miloslav Kavka


Momentálně probíhá vyjednávání o tom, jaké prostředky budou moci místní akční skupiny do území rozdělit.

Oprávněnými žadateli budou moci být hlavně veřejné subjekty (obce, školy, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení atd.), dále i spolky, církve, nadace, ústavy apod.

Cílem bude podpora aktivit spojených se:

  • Snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury;
  • Snižováním energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie;
  • Výstavbou nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové hodnoty.

K čemu to pro žadatele bude:

  • Snížení energetické náročnosti = snížení spotřeby energie;
  • Výstavba nových plusových/pasivních budov;
  • Snížení emisí;
  • Dotační podpora.

Proto, pokud plánujete, nebo ideálně máte již připravený projekt na snížení energetické náročnosti nějaké veřejné budovy, dejte nám prosím vědět.

Pokud ano, vyplňte nám prosím krátkou „ŠABLONU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU“ která je ke stažení níže a společně s fotodokumentací příslušné budovy do pátku 28. ledna 2022.

Poud máte záměr, ale hodila by se Vám pomoc s vyplněním šablony, uzvěte se nám co nejdříve a rádi pomůžeme.

Nejedná se zatím o nic závazného. Šablony poslouží jako podklad pro další kolo vyjednávání s MŽP a SFŽP.

Email: kavka@branabrnenska.cz
Telefon: 604 171 798

Níže přikládáme veškeré dokumenty, které k dané oblasti zatím máme a rovněž žádost MŽP k vyplnění dotazníku k adaptaci měst ČR na změnu klimatu.

Na 20.1. je rovněž plánován zajímavý webinář k možnostem Energetických komunit - způsobu jak uvažovat o dostupné a výhodné energii pro místní společenství, obce, DSO, ... pokud se chcete dozvědět více, zde je pozvánka. my se zúčastníme.

Čím více připravených záměrů předložíme, tím větší budeme mít šanci, že se Národní síti Místních akčních skupin, podaří vyjednat na Ministerstvi životního prostředí možnost výhodné podpory.

Příprava podpory z OPŽP

Název Typ
ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU docx docx
Výňatek z připravovaných podmínek pro dotace pdf pdf
Výňatek z připravovaných pravidel k dotacím pdf pdf
Krátký dotazník pro MŽP k adaptaci měst ČR na změnu klimatu pdf pdf