Obsah stránky

Výsledky Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 1. výzvy Místní akční skupiny Brána Brněnska - IROP - Předškolní a školní vzdělávání

úterý, 06. březen 2018 | IROP
V rámci první výzvy z programu IROP zaměřené na infrastrukturu vzdělávání bylo přijato 12 žádostí o dotaci a všech těchto 12 žádostí o dotaci splnilo Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. v souladu s pravidly a Interními postupy zveřejňuje seznam žádostí o podporu v rámci 1. výzvy Místní ační skupiny Brána Brněnska - IROP - Předškolní a školní vzdělávání, které splnily Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.