Obsah stránky

Sbíráme informace o připravovaných projektech a plánovaných akcích

úterý, 29. červen 2021 | MAS informuje
Do letošního léta se nám podařilo zprostředkovat do regionu kde působíme, zprostředkovat více jak 138 milionů korun, Dejte nám vědět o svých plánech, ať se můžeme hledat možnosti jejich podpory v následujícím období. Buď přímo skrze strategi Místní akčn skupiny, nebo z jiných zdrojů.

Do letošního léta se nám podařilo zprostředkovat do regionu kde působíme, více jak 138 milionů korun, které byly a budou použity na k rozvoji rozmanitých oblastí.

Od podpory podnikání v zemědělství i mimo něj, přes podporu sociálních služeb a příměstských táborů, až k investicím do škol, chodníků a komunitních center. 

Rádi bychom i v dalších letech byly co nejvíce nápomocni rozvoji našeho regionu.

Dejte nám vědět o svých plánech a záměrech, ať jsme připraveni nabídnout možnost podpory v dalším období i Vám.

Můžete být občan, podnikatel, zemědělec, nezisková organizace, představitel samosprávy, kdokoli další, ...

Důležité je, aby se Váš záměr realizoval na území MAS. 

Pokud připravujete nějaký projekt, rozvojovou investici, nebo klidně i kulturní, vzdělávací, sportovní nebo jinou akcidejte nám vědět vyplněním krátkého formuláře, který naleznete zde.

Vyplněním nám pomůžete zajistit, že strategie MAS pro další programové období bude odpovídat co nejvíce reálným potřebám v území, kde působíme.

Zahrnutí oblasti Vašeho záměru do strategie MAS může sloužit i jako podklad pro budoucí žádosti o dotace z různých zdrojů.

Vyplněním formuláře tak uděláte i malý krok k možnosti získat v budoucnu podporu na Vaše záměry.

V případě, že máte záměrů více, vyplňte prosím formulář tolikrát, kolikrát bude potřeba.

Přehled o připravovaných záměrech nám bude sloužit jako zásadní podklad pro nastavování míry podpory jednotlivých oblastí.

Pokud něco z Vašich plánů nebude možné podpořit s pomocí MAS, můžeme být i tak v kontaktu a pomoci Vám hledat vhodné zdroje podpory.

Děkujeme za Váš čas. 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.