Obsah stránky

Rovný přístup ve školství

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Seminář realizovaný v rámci MAP Rosice II

Text // Miloslav Kavka


Workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

V rámci rozveje tématu rovných příežitostí ve vzdělávání proběhl dne 30.10.2018 v prostorách hotelu Myslivna seminář vedený zkušenou lektorkou a zároveň učitelkou MŠ, paní Alenou Řehorovou.

Hlavním programem semináře snázvem "Hravé sebepoznání" byly sebepoznávací aktivity z oblasti osobnostního rozvoje a rovného přístupu ve školství.

Cílem semináře bylo rozvinout práci s emocemi a propojit ji s komunikačními dovednostmi.

S pomocí aktivit zaměřených na objevení kreativity, tvořivosti a trénink komunikačních dovedností se podařilo rozvíjet otevřenost k prožitkům jak vlastním, tak druhých lidí. Díky lepšímu porozumění sobě bylo pak možné zaměřit se i na empatickou orientaci v mezilidských vztazích.

Na akci se propojili učitelé, rodiče a pracovníci z neziskových skupin.

Setkání dle reflexe účastníků mění postoj k tomu udělat chybu.