Obsah stránky

Řiďme si život sami a neberme slovo motivace jako sprosté

úterý, 30. březen 2021 | MAS informuje
Motivace, prokrastinace. Tyto pojmy v souvislosti s distanční výukou kolem nás létají dennodenně. Jak ale motivovat sami sebe a děti, aby s radostí každé ráno zapínaly on-line výuku a se stejnou radostí a trpělivostí ji absolvovaly? Zkusme si v nelehké době řídit život svůj i našich blízkých co nejvíc sami. Ano, dosáhnout toho je těžké. Pomoci však mohou dva webináře, které na duben připravuje Místní akční skupina (MAS) Brána Brněnska.

"Připojit se může každý a věříme, že odpovíme na otázky rodičům i pedagogům," říká Jana Švédová z MAS, která má on-line akci na starosti. Role lektorů se ujmou Taťjana Horká, terapeutka, bývalá vedoucí lékařka oddělení psychologie a psychiatrie v Dětské nemocnici, a Čestmír Šťastný, kouč a pracovník MAS. Terapeutka bude připravena 8. a 22. dubna, kouč 14. a 27. dubna.

 

Taťjana Horká se za měří na téma Kdo dnes řídí naše životy. "Máme za sebou kvůli pandemii covidu neuvěřitelně turbuletní rok. Zároveň rok plný zkušeností, pro někoho možná největších v životě. Mnohým z nás – a zejména dětem – diktují dennodenní úkoly moderní technologie víc než jindy. Jsme svědky závislosti na nich. Ale jde si je vzít jako nutné a potřebné pomocníky, které řídíme my a ne oni nás," vysvětluje svůj záměr Horká.

 

Rozhodně nepůjde o žádnou suchopárnou přednášku, lektorka je proslulá svou otevřeností a neortodoxními přístupy. "Dalším důvodem, proč se k webináři připojit, je kopanec lidskosti a humoru, který účastníci pravidelně s Taňou dostanou. I proto jsou tyto on-line akce velmi živé," líčí Jana Šťastná.

 

Čestmír Šťastný má se školním prostředím dlouholeté zkušenosti a mimo jiné je otcem dvou kluků v šesté třídě. "Takže vím, v jaké pasti děti jsou. Denně dlouhá on-line výuka versus lákadla v podobě počítačových her. Z našeho průzkumu vyšlo, že motivace je v mnohých rodinách na budě nula, proskrastinace naopak na vrcholu," tvrdí kouč. Jeho webinář se bude točit kolem pojmu 500 minut. Tolik času totiž průměrně tráví žáci a studenti za normálních okolností ve škole, teď by jej měli trávit u on-line výuky. "Při prostém propočítání mě ohromila ta velká čísla. Už ve škole je mnohdy problém tak dlouhou dobu pozornost udržet. A při distanční výuce?" ptá se Šťastný. Říká, že slovo motivace dnes mnoha lidem zní jako "sprosté". "Všichni už řečí o ní mají plné zuby, jak ale pobídnout k činnosti sebe ať v roli učitele nebo rodiče, děti... Nejlepší formou je sdílení, debata a k té účastníky zveme," dodal Čestmír Šťastný.

 

Zdroje a potřeby vzdělávání

MAS Brána Brněnska formou Místních akčních plánů s dětmi, učiteli a rodiči pracuje dlouhodobě, v okolí Kuřimska a Rosic vznikla na základě dotazníkového šetření, teambuildingových akcí a společných debat projekt Zdroje a potřeby školství (link na text). Mimo jiné z něj vyšlo, že žáci i učitelé by se rádi ve vzdělávání vydali novou cestou – bez biflování s velkým akcentem na matematiku, češtinu a angličtinu, ale také třeba větší profilaci studentů či zřizování relaxačních zón.

„Změna školního systému je nutná pro zachování zdraví všech účastníků, to jest pedagogů, zdraví našich dětí školou povinných i jejich rodičů. Dávat diagnózy, individuální učební plány a další věci, již nestačí, systém pro dnešní “školní” děti je nutné aktualizovat,“ uvedla k výsledkům Taťjana Horká, které s manažery Místního akčního plánu na projektu podílí. Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

"Vše souvisí se vším, na chystaných webinářích dojde i na témata, které z dokumentu vyplynula jako nejpalčivější a v době distanční výuky ještě víc vystoupila na povrch," poznamenala Jana Šťastná.

-------------------------------------------------------

Taťjana Horká

"Kdo řídí naše životy?" Je téma mého webináře, kterým chci otevřít pohled nejen na stávající situaci. Společně budeme sdílet zkušenosti, jak se nám daří "vnitřně" zastavit. Jak často si uvědomujeme, co tvoříme v neviditelném světě našich myšlenkových vzorců. Co prožíváme při stavech omezení, zákazů, kontrol a trestů. Jak na ně reagujeme? Jistě se objeví další společné otázky a odpovědi. Těším se!

 

Čestmír Šťastný

„Jak vnímá moje dítě školu a proč se učí?“ „Jaké má návyky, se kterými vstává a které ho denně provází nejenom při výuce během posledního měsíce?“ Cílem webináře je nabídnou pohled očima dítěte, pochopit jeho stav motivace i okolnosti, které na něj v dnešní době působí. „Jakým způsobem k tomuto stavu přispívám já a jak to můžu změnit?“ Těším se na sdílení zkušeností a hledání cest ke změnám a zlepšení.

 

---------------------------------------------------------

Brána Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska je nezisková organizace, která usiluje o rozvoj a zlepšování kvality života ve venkovských oblastech ve spolupráci s neziskovými organizacemi, soukromou podnikatelskou sférou a veřejnou správou. Zastřešuje velké území Brna–venkova od Tišnovska, přes Rosicko po Ivančicko, tedy oblast osmi mikroregionů a 61 obcí v nich i mimo ně. V této části Brněnska žije přes 84 tisíc lidí.
www.branabrnenska.cz
facebook.com/BranaBrnenska
Jana Šťastná
+420 607 170 464
stastna@branabrnenska.cz

 

Prázdná galerie
popis