Obsah stránky

Připravujeme vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova

středa, 15. duben 2020 // MAS informuje

MAS otevře možnost žádat o dotace v rámci podpory zemědělských činností, nezemědělských podnikatelských činností a investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů.

Text // Miloslav Kavka


Kdo bude moci žádat o dotaci a na co? 


Zemědělci - Podpora investic do zemědělské prvovýroby

50 % dotace na: 

 • stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě


Nezemědělští i zemědělší podnikatelé - Podpora nezemědělských podnikatelských činností

až 45 % dotace na: 

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) 
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu

Podnikáním se musí týkat některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

 

Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), Podnikatelé v lesnictvíOsoby poskytující služby v lesnictví (v případě způsobilého výdaje "kůň")

50 % dotace na: 

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s oplenovou ložnou plochou)
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • mokré sklady dříví
 • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení
 • nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

 

Své záměry můžete bezplatně konzultovat s Miloslavem Kavkou, manažerem MAS pro PRV prostřednictvím

emailu: kavka@branabrnenska.cztelefonu: 604 171 798, případně osobně na předem domluvené schůzce v kanceláři MAS nebo u Vás.

 

Více informací naleznete postupně zde.