Obsah stránky

Připravujeme vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova

úterý, 19. leden 2021 // MAS informuje

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. otevře možnost žádat o dotace v rámci nezemědělských podnikatelských činností a zvyšování rekreačních funkcí lesa.

Text // Miloslav Kavka


Kdo bude moci žádat o dotaci a na co? 

 

Nezemědělští i zemědělší podnikatelé - Podpora nezemědělských podnikatelských činností

až 45 % dotace na: 

  • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu.

Podnikáním se musí týkat některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

 

Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé)

100 % dotace na: 

  • opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků,
  • opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, 
  • opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
  • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
  • nákup pozemku 

 

Své záměry můžete bezplatně konzultovat s Miloslavem Kavkou, manažerem MAS pro PRV prostřednictvím

emailu: kavka@branabrnenska.cztelefonu: 604 171 798, případně osobně na předem domluvené schůzce v kanceláři MAS nebo u Vás.

 

Více informací naleznete postupně zde.