Obsah stránky

Polytechnická výuka

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Workshopy realizované v rámci MAP ROSICE II

Text // Miloslav Kavka


V rámci projektu MAP Rosice II
realizuje MAS Brána Brněnska workshopy v polytechnické výuce.

Manažeři projektu MAP navázali na úspěšný projekt Technické školky a díky podpoře projektu MAP Rosice II, je možné dále rozvíjet polytechnickou výuku v celém území.

Workshopy probíhají tímto způsobem:

  1. Nejdříve učitelky získají teoretické informace o polytechnické výuce v MŠ
  2. Učitelky si vyrobí jeden z výrobků, z manuálů Technických školek, tak aby získali znalosti o nářadí, se kterým budou následně pracovat s dětmi
  3. Proběhne ukázková hodina s manažery Technických školek s dětmi, přímo v MŠ

V roce 2018 proběhly workshopy v:

  • Rosicích, kde se účastnili téměř všechny učitelky MŠ. S ohledem na zájem pedagogů bylo naplánováno, že polytechnická výuka bude probíhat ve ve dvou třídách MŠ.
  • MŠ Přibyslavice
  • MŠ Lukovany

Ve školce v Lukovanech vymýšlí stále nové vlastní výrobky, viz přiložené fotografie.

Fotogalerie k článku


Zobrazit celou galerii k článku