Obsah stránky

Podpora škol v plánování a Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání

pátek, 27. říjen 2023 | MAS informuje
Ve dnech 5. a 6.10. 2023 proběhla v Rozdrojovicích akce s názvem Podpora škol v plánování a Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání.

Akci zahájil hlavní manažer projektů MAP III Kuřim a MAP Rosice III – Ing. Jaroslav Martínek společně s realizačními týmy projektů. 

 

V první den se sešli zapojení aktéři projektu a účastnili se Informativního setkání ke kvalitě vzdělávání, který vedl odborník na komunikaci a vzdělávání Mgr. Čeněk Rosecký, ředitel Tvořivé školy. Vedená diskuze patřila tématu Jak nevyhořet (setkání z cyklu systematická pedagogika).  Na závěr dne se účastníci setkali na společenském večeru, kde probíhala výměna zkušeností a podnětů z praxe. 

 

Následující den proběhla minikonference pro zástupce a pedagogy škol v rámci aktivity Podpora škol v plánování. Školy na ní vzájemně prezentovaly, v čem byly úspěšné a v čem naopak potřebují pomoc. V rámci aktivity byly také sdíleny příklady dobré praxe u území. Na základě těchto podnětů zpracuje realizační tým Agregovaný popis potřeb škol

 

Na závěr programu účastníci společně zhodnotili průběh tohoto setkání a hlavní manažer projektů oficiálně ukončil akci. Všem děkujeme za účast!