Obsah stránky

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - ÚČINNÁ POMOC PRO TY NEJVÍCE POTŘEBNÉ

čtvrtek, 22. prosinec 2022 | MAS informuje
Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřuje se na úspory energií v rodinných a bytových domech. Nově byl ovšem vytvořen program “Nová zelená úsporám Light”, který umožní nejvíce ohroženým nízkopříjmovým skupinám obyvatel žádat o dotace až ve výši 150 000 Kč. Tento program bude otevřen žádostem již od 9.ledna 2023.

V dnešní náročné době, kdy ceny energií drtí všechny bez rozdílu, jsou právě tyto nízkopříjmové skupiny obyvatel - starobní a invalidní důchodci, osoby pobírající příspěvek na bydlení, nejvíce ohroženy chudobou. Program Nový zelená úsporám tak Light nabízí jedinečnou příležitost zlepšit termoizolační vlastnosti domu a díky tomu v budoucnosti výrazně ušetřit.

 

BESEDA MĚSTA KUŘIM A MAS BRÁNY BRNĚNSKA 

 

Aby se informace o tomto programu dostaly k co nejvíce potřebným lidem, zorganizovalo město Kuřim a Místní akční skupina Brána Brněnska odbornou besedu na téma “Energetické úspory v nízkopříjmových domácnostech - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT”.

 

Tato beseda se konala 8.12.2023 v 17 hod v Klubu Kotelna. Hlavními řečníky byli za město Kuřim 1. místostarosta Mgr.Petr Vodka a místostarosta Jan Vlček a za MAS Brána Brněnska Ing.Oldřich Štarha. Během besedy byl veřejnosti představen program Nová zelená úsporám Light - jeho podmínky, jednotlivá opatření a finanční limity dotací i konkrétní postup, jak mají zájemci postupovat. O tom, jak žádané toto téma je, svědčí i opravdu hojná účast obyvatel, kteří na besedu dorazili. Na konci odborné části přednášky byl prostor na dotazy posluchačů a každý se tak mohl ptát na to, co mu nebylo jasné.

 

Protože je součástí podmínek žádosti existence E-identity, jejíž zařízení může být zejména pro starší spoluobčany obtížné, byla jim rovnou na místě nabídnuta pomoc s jejím vyřízením. Předběžní zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám Light na konci besedy předali zástupkyni MAS Brána Brněnska své údaje, aby byli v dalších krocích kontaktování a dostalo se jim maximální pomoci a součinnosti při přípravě a vyřízení žádosti.

 

Jsme rádi, že město Kuřim a MAS Brána Brněnska mohou spojit své síly a nabídnout tak spoluobčanům přehledné informace a konkrétní pomoc. 

 

Na záznam výše zmíněné besedy se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=aEbazUCHrws&feature=youtu.be.